Nasza działalność
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Pomoc Stowarzyszenia


E-booki Stowarzyszeniasobota, 20 sierpnia 2016

Fundusz mszałów : Podarowaliśmy piętnasty mszał


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Przede wszystkim chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy często bardzo hojnie wspierają naszą akcję. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży rozpoczynających celebracje tradycyjnej Mszy, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.


Od października 2014 roku zakupiliśmy i podarowaliśmy już 15 mszałów, które są wykorzystywane w całej Polsce do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Obecny stan zbiórki wygląda następująco:
Zebrane środki: 13 858,61 zł
Środki wydane na zakup 15 mszałów: 11 020,00 zł
Środki obecnie dostępne w funduszu: 2 838,61 zł

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:

11 2130 0004 2001 0597 9745 0001

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.

czwartek, 16 czerwca 2016

Zakończenie zbiórki dla Sióstr Franciszkanek Niepokalanej

Zakończyliśmy naszą akcję zbiórki funduszy na wyposażenie kaplicy nowego domu Sióstr Franciszkanek Niepokalanej z Pniewnika. Hojność darczyńców przerosła nasze oczekiwania. Zebraliśmy w sumie na nasze konto 27 074,40 zł podczas gdy nasz pierwotny cel był na poziomie 4000 zł.

100 % zebranych funduszy zostało zagospodarowane zgodnie z celami wskazanymi Stowarzyszeniu Una Voce Polonia przez Siostrę Przełożoną domu z Pniewnika.

Kwota 11 648,60 zł została wydana na wyposażenie kaplicy: relikwiarze, świeczniki, lichtarze, monstrancję, tabernakulum, ornat, cztery komplety welonów, burs oraz manipularzy a także mszał do celebracji w formie nadzwyczajnej.

Zgodnie z życzeniem Sióstr, pozostała kwota (15 425,80 zł) będzie wydana w przyszłości i została przekazana Siostrom na konto bankowe.

W imieniu Stowarzyszenia Una Voce Polonia oraz Sióstr Franciszkanek chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli ten cel.

Każdy kto chciałby wesprzeć działalność naszego Stowarzyszenia może to zrobić poprzez darowizny na konto Stowarzyszenia nr: 11 2130 0004 2001 0597 9745 0001
lub poprzez system PayPal na adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl

środa, 18 maja 2016

Ars Celebrandi 2016


W dniach 4–11 sierpnia 2016 roku w sanktuarium maryjnym w Liche­niu odbę­dzie się III edy­cja warsz­ta­tów liturgii tradycyjnej Ars Cele­brandi. Są to największe takie warsztaty w Europie Środkowej. Obecnie trwają zapisy uczestników.

Kilkuset uczestników z kraju i zagranicy będzie poznawać lub doskonalić, pod kierunkiem doświadczonych praktyków, umiejętność celebrowania Mszy świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego albo służenia do niej, a także śpiewu liturgicznego: gregoriańskiego i polifonicznego. Warsztatom towarzyszyć będą wykłady, spotkania z ważnymi osobami, nauka dodatkowych umiejętności (takich jak konserwacja szat liturgicznych), a przede wszystkim codzienne, piękne celebracje Mszy świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego i rycie dominikańskim oraz modlitwa liturgią godzin. Chętni mogą też brać udział tylko w liturgiach, traktując czas spędzony w sanktuarium licheńskim jako rekolekcje.

Warsztaty Ars Celebrandi odbywają się pod patronatem Jego Eminencji biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej Wiesława Meringa. Ich organizatorem jest Una Voce Polonia.

Więcej informacji oraz formularz zapisów: www.arscelebrandi.pl

czwartek, 26 listopada 2015

Pomoc dla Sióstr Franciszkanek Niepokalanej


(Aktualizacja: 3.I.16) Akcja zakończona więcej informacji tutaj

Szanowni Państwo, 

We wrześniu otworzyłyśmy nasz drugi dom w Polsce, w Diecezji Warszawsko-Praskiej, i jesteśmy w trakcie urządzania naszej domowej kaplicy, w której codziennie spędzamy prawie 6 godzin na modlitwie wspólnotowej. 


Pragniemy aby wszystko co się w niej znajduje było godne Bożego Majestatu a także pomagało siostrom w modlitwie, której owoce rozchodzą się na cały Kościół i świat. 

Dlatego prosimy Państwa o wsparcie na pokrycie kosztów klęczników ( 8 szt. + stołki), świeczników do adoracji Najświętszego Sakramentu i relikwiarza.

Niepokalana niech wyprasza dla Państwa wszystkie potrzebne łaski i sowicie wynagrodzi każdy gest dobroci i wsparcia.


Zapewniamy o naszej codziennej modlitwie!Siostry Franciszkanki Niepokalanej z Pniewnika


Potrzebne jest około 4000 zł na zakup potrzebnych sprzętów.

Fundusze na zakup wyposażenia kaplicy można przekazywać za pośrednictwem Stowarzyszenia Una Voce Polonia. Pełne 100% wpłat z tytułem wpłaty "darowizna - Siostry Franciszkanki" zostanie wykorzystane na zakup sprzętów wybranych przez Siostry Franciszkanki z Pniewnika.  

Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:


Volkswagen Bank Polska
11 2130 0004 2001 0597 9745 0001

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl