Nasza działalność
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Pomoc Stowarzyszenia


E-booki Stowarzyszeniaczwartek, 26 listopada 2015

Pomoc dla Sióstr Franciszkanek Niepokalanej


(Aktualizacja: 3.I.16) Akcja zakończona więcej informacji tutaj

Szanowni Państwo, 

We wrześniu otworzyłyśmy nasz drugi dom w Polsce, w Diecezji Warszawsko-Praskiej, i jesteśmy w trakcie urządzania naszej domowej kaplicy, w której codziennie spędzamy prawie 6 godzin na modlitwie wspólnotowej. 


Pragniemy aby wszystko co się w niej znajduje było godne Bożego Majestatu a także pomagało siostrom w modlitwie, której owoce rozchodzą się na cały Kościół i świat. 

Dlatego prosimy Państwa o wsparcie na pokrycie kosztów klęczników ( 8 szt. + stołki), świeczników do adoracji Najświętszego Sakramentu i relikwiarza.

Niepokalana niech wyprasza dla Państwa wszystkie potrzebne łaski i sowicie wynagrodzi każdy gest dobroci i wsparcia.


Zapewniamy o naszej codziennej modlitwie!Siostry Franciszkanki Niepokalanej z Pniewnika


Potrzebne jest około 4000 zł na zakup potrzebnych sprzętów.

Fundusze na zakup wyposażenia kaplicy można przekazywać za pośrednictwem Stowarzyszenia Una Voce Polonia. Pełne 100% wpłat z tytułem wpłaty "darowizna - Siostry Franciszkanki" zostanie wykorzystane na zakup sprzętów wybranych przez Siostry Franciszkanki z Pniewnika.  

Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:


Volkswagen Bank Polska
11 2130 0004 2001 0597 9745 0001

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl 

wtorek, 17 listopada 2015

Federacja Una Voce w Rzymie


W dniach 24-25 października 2015 roku odbyło się Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Federacji Una Voce, której członkiem jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia. Zgromadzenie odbyło się w Domus Australia - centrum konferencyjnym episkopatu Australii, przy pięknym kościele św. Piotra Chanel'a. Podczas zebrania został wybrany nowy prezydent Federacji - Felipe Alanis z Meksyku oraz 15-osobowa Rada Federacji. Do Rady Federacji został ponownie wybrany przedstawiciel Stowarzyszenia Una Voce Polonia. W tym samym czasie odbywała się pielgrzymka tradycyjnych katolików organizowana przez Stowarzyszenie Coetus Internationalis Summorum Pontificum. Federacja Una Voce gościła podczas swoich spotkań wielu znamienitych gości, w tym kardynała George'a Pella - prefekta Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej - członka grupy ośmiu kardynałów, bezpośrednich doradców papieża Franciszka w sprawie reformy kurii rzymskiej. 


Na zdjęciu powyżej kardynał George Pell oraz kardynał Walter Brandmüller podczas kolacji z przedstawicielami organizacji członkowskich Federacji Una Voce. Poniżej zamieszczamy wybór innych ciekawych zdjęć z tego wydarzenia.

poniedziałek, 16 listopada 2015

Papież Franciszek udziela błogosławieństwa tradycyjnym katolikom

File:Cristina de Kirchner with Franciscus in 2015-2 (cropped).jpg
Papież Franciszek udzielił błogosławieństwa uczestnikom pielgrzymki współorganizowanej przez Międzynarodową Federację Una Voce. 

Do Jego Ekscelencji
Mons. Guido Pozzo
Sekretarza Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”
00120 Città del Vaticano

Z okazji pielgrzymki do Rzymu grupy Coetus Internationalis Summorum Pontificum, która w Kościele utrzymuje w żywotności starożytną liturgię rzymską, papież Franciszek przesyła serdeczne życzenia, wyrażając nadzieję, że uczestnictwo w pobożnej wizycie na grobach Apostołów rozbudzi żarliwe przywiązanie do Chrystusa czczonego w pięknie liturgii, która nakłania do kontemplacji Boga przemienionego w świetle swej chwały, a także doda nowego wigoru świadectwu o wiecznym przesłaniu wiary chrześcijańskiej. Jego Świątobliwość wyprasza obfite dary Ducha Świętego i matczyną opiekę Matki Bożej oraz, prosząc o nieustającą modlitwę o wsparcie w posłudze Piotrowej, z całego serca udziela Waszej Ekscelencji, obecnym biskupom, księżom oraz wszystkim wiernym uczestniczącym w świętych obrzędach, upragnionego błogosławieństwa apostolskiego na owocną podróż z Kościołem.

Kardynał Pietro Parolin
Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości

Źródło
Tłumaczenie: Marek Kormański
Zdjęcie: Wikipedia Commons, presidencia.gov.ar

niedziela, 15 listopada 2015

Rozliczenie finansowe Ars Celebrandi 2015

Od początku istnienia Stowarzyszenie Una Voce Polonia dba o przestrzeganie dobrych praktyk zarządzania finansami. Pracujemy nad tym, aby środki przekazane nam przez naszych sponsorów zostały jak najlepiej wykorzystane, a ich wydawanie było maksymalnie przejrzyste. 

Decyzje finansowe są podejmowane w Stowarzyszeniu przez 4-osobowy Zarząd oraz jego pełnomocników w zakresie poszczególnych projektów. Przynajmniej raz w roku działalność finansowa jest kontrolowana przez 3-osobową Komisję Rewizyjną, która przedstawia swoje wnioski Konwentowi - walnemu zgromadzeniu wszystkich członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wszystkie operacje finansowe przeprowadza w formie bezgotówkowej, przez co są one rejestrowane przez systemy bankowe. Dokumentacja rachunkowa Stowarzyszenia jest sprawdzana pod kątem zgodności z prawem polskim przez zewnętrzne biuro rachunkowe, które przygotowuje raz w roku sprawozdania finansowe wymagane od osób prawnych przez Urząd Skarbowy.

Na portalu UnaCum.pl periodycznie informujemy o stanie naszej zbiórki na fundusz mszałów (ostatnie sprawozdanie).  W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić podsumowanie finansowe dla projektu Ars Celebrandi 2015 przygotowane przez kierownika projektu - kol. Tomasza Olszyńskiego.