Nasza działalność

Wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie

Serwisy internetowe Stowarzyszenia

Pomoc Stowarzyszenia


E-booki Stowarzyszenia
sobota, 29 grudnia 2018

Pomoc dla kleryka Wojtka studiującego w Wigratzbad


kl. Wojtek po prawej
Kleryk Wojciech Więckowski pochodzi z Żywca z Diecezji bielsko-żywieckiej. Studiuje teologię na piątym roku w seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Wigratzbad w Niemczech. W przyszłym roku przyjmie święcenia subdiakonatu. Znany jest wielu osobom w Polsce przez aktywne zaangażowanie w projekt Rekolekcje dla rodzin Familia Beata.


Chcąc wesprzeć kl. Wojtka w jego drodze ku tradycyjnemu kapłaństwu, Stowarzyszenie Una Voce Polonia ogłasza zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów jego studiów w tradycyjnym seminarium kapłańskim w Niemczech.

Wpłaty można dokonywać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:

54 2130 0004 2001 0597 9745 0003

tytuł wpłaty: darowizna na edukację kl. Wojtka

Pełne 100% zebranych środków zostanie przekazanych na pokrycie czesnego kl. Wojtka w seminarium.

Szczególnie przed Bożym Narodzeniem zachęcamy do dzielenia się, aby w przyszłości mogło trafiać do Polski więcej tradycyjnych kapłanów.


kl. Wojtek podczas pielgrzymki do
Częstochowy w grupie Biało-Czarno-Czerwonej
zdjęcia pochodzą z archiwum rodziny kl. Wojtka