Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
niedziela, 8 kwietnia 2012

Stanowisko Federacji Una Voce odnośnie potencjalnych zmian w Mszale z 1962 r.

Federacja Una Voce (Foederatio Internationalis Una Voce - FIUV) inicjuje dyskusję na temat Mszału z 1962 roku.  Federacja rozpoczęła przygotowanie serii krótkich opracowań na temat różnych aspektów Mszału z 1962 roku. Celem inicjatywy jest stymulowanie debaty odnośnie tych aspektów Formy Nadzwyczajnej, które były w przeszłości krytykowane, a które mogą być w przyszłości przedmiotem zmian.


Mamy dwa cele. Po pierwsze, chcemy uczestniczyć w trwającej przynajmniej od połowy XX wieku debacie o teologicznej stosowności i duszpasterskiej skuteczności  „wcześniejszej tradycji liturgicznej" (jak ją obecnie nazywa Ojciec Święty). Będąc wspierani autorytetami, chcielibyśmy wyposażyć wszystkich przywiązanych do tej tradycji liturgicznej w najlepsze argumenty dla utrzymywania organicznej integralności tej formy, wyrażając nasze argumenty jak najbardziej treściwie, ale jednocześnie zrozumiale dla szerszego grona czytelników. Dzięki tym wysiłkom mamy nadzieję podnieść jakość debaty, która odbywa się już nie tylko na uniwersytetach, ale wszędzie tam gdzie spotykają się katolicy, włączając w to Internet.
Po drugie, robimy to wszystko w kontekście słów z listu Ojca Świętego do Biskupów dołączonego do motu proprio Summorum Pontificum:

„W tej materii obie Formy Rytu Rzymskiego mogą się przecież wzajemnie ubogacać: nowi święci i niektóre z nowych prefacji powinny zostać uwzględnione w starym Mszale. Komisja Ecclesia Dei, w łączności z organami poświęconymi usus antiquor będzie badać praktyczne możliwości w tym zakresie..."FIUV to zaledwie jeden z wielu „organów poświęconych usus antiquor", jest to jednak jedyna międzynarodowa organizacja zdolna reprezentować świeckich przywiązanych do starej liturgii. Nasza organizacja została założona w 1965 roku, a wiec na samym początku Ruchu Tradycyjnego. Reprezentuje duże i stale powiększające się grono stowarzyszeń wiernych świeckich z obu Ameryk, Europy, Afryki i Azji. Od prawie pół wieku reprezentujemy, zarówno w Rzymie jak i na całym świecie poglądy i potrzeby naszych organizacji członkowskich.

Wobec powyższego, celem lepszej koordynacji tworzenia publikacji w tym zakresie, ustanowiliśmy „Podkomitet ds. Liturgii i Duchowości". Ja (Joseph Shaw, Przewodniczący Latin Mass Society) jestem moderatorem tego podkomitetu  i w tej funkcji prezentuję te opracowania publicznie na Rorate Caeli, dziękując jednocześnie za wspaniałą gościnność organizacji New Catholics.

Chociaż Ojciec Święty odnosi się tylko do dwóch potencjalnych zmian w księgach liturgicznych z 1962 roku (tzn. nowi święci i prefacje) to dyskusja nad przyszłością tych ksiąg nie ogranicza się jedynie do tych dwóch zagadnień. Z tego powodu, jak również ze względu na wspomniany powyżej pierwszy cel publikacji,  będziemy poruszać w naszych opracowaniach znacznie szerszy zakres tematów.

Oprócz Wprowadzenia, prezentującego ograniczenia oraz ramy poruszanych zagadnień i przytaczanych opinii, zaplanowano następujące tematy publikacji:

Służba ołtarzowa mężczyzn i chłopców

Pobożność i uczestnictwo w liturgii

Sposoby przyjmowania Komunii Świętej

Wulgata i Psałterz Galicyjski

Orientacja w liturgii

Pluralizm w liturgii

Łacina jako język liturgiczny

Prefacje

Cisza

Post eucharystyczny


tłumaczenie: Marcin Gola i Paweł Kozielski


Opracowania są dostępne w języku angielskim na stronie FIUV. Zarząd Stowarzyszenia Una Voce Polonia, nominował do pracy w Podkomitecie ds. Liturgii i Duchowości pana Pawła Milcarka (autora książki „Historia Mszy") oraz pana Michała Pełkę – członka Zarządu Stowarzyszenia Una Voce Polonia. Poszczególne stanowiska Federacji Una Voce są publikowane w języku polskim na portalu Nowy Ruch Liturgiczny.