Nasza działalność

Wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie

Serwisy internetowe Stowarzyszenia

Pomoc Stowarzyszenia


E-booki Stowarzyszenia
środa, 7 sierpnia 2019

Grupa pielgrzymkowa Biało Czarno Czerwona

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Una Voce Polonia od tego roku jest oficjalnym organizatorem grupy pielgrzymkowej Biało Czarno Czerwonej na Jasną Górę.


Jest to grupa pielgrzymkowa która powstała w roku 1995 w środowisku akademickim Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej w ramach Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Od roku 1997 pod barwami „BIAŁO – CZARNO – CZERWONYMI” pielgrzymuje na Jasną Górę w ramach Akademickich „Siedemnastek” Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. Grupa ta karmi się tradycyjną duchowością, a codzienne Msze św., są sprawowane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, opiekę zaś sprawują kapłani z tradycyjnych instytutów oraz duszpasterstw.

Szczegółowy plan, trasa, pozostałe informacje organizacyjne oraz relacja z przebiegu jest dostępna pod adresem: http://bialo-czarno-czerwona.pl/trasa/


wtorek, 1 stycznia 2019

Fundusz mszałów 2018


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą akcję. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.

Od października 2014 roku podarowaliśmy już 51 mszałów, które są wykorzystywane do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Stan zbiórki wygląda obecnie następująco:
Zebrane środki od X 2014 roku: 39 105,26  zł, w tym w 2018 roku: 4 040,97 zł
Mszały przekazane w 2018 roku: 15 sztuk (w tym mszały do tradycyjnego rytu dominikańskiego)
Środki wydane na zakup mszałów od X 2014 r.: 37 326,70 zł (51 mszałów)
Środki obecnie (31 grudnia 2018) dostępne w funduszu: 1778,56 zł

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia przeznaczone na fundusz mszałów:

07 1750 0012 0000 0000 4103 2529           (nowy numer konta od kwietnia 2019)

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.

sobota, 29 grudnia 2018

Pomoc dla kleryka Wojtka studiującego w Wigratzbad


kl. Wojtek po prawej
Kleryk Wojciech Więckowski pochodzi z Żywca z Diecezji bielsko-żywieckiej. Studiuje teologię na piątym roku w seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Wigratzbad w Niemczech. W przyszłym roku przyjmie święcenia subdiakonatu. Znany jest wielu osobom w Polsce przez aktywne zaangażowanie w projekt Rekolekcje dla rodzin Familia Beata.


Chcąc wesprzeć kl. Wojtka w jego drodze ku tradycyjnemu kapłaństwu, Stowarzyszenie Una Voce Polonia ogłasza zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów jego studiów w tradycyjnym seminarium kapłańskim w Niemczech.

Wpłaty można dokonywać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:

54 2130 0004 2001 0597 9745 0003

tytuł wpłaty: darowizna na edukację kl. Wojtka

Pełne 100% zebranych środków zostanie przekazanych na pokrycie czesnego kl. Wojtka w seminarium.

Szczególnie przed Bożym Narodzeniem zachęcamy do dzielenia się, aby w przyszłości mogło trafiać do Polski więcej tradycyjnych kapłanów.


kl. Wojtek podczas pielgrzymki do
Częstochowy w grupie Biało-Czarno-Czerwonej
zdjęcia pochodzą z archiwum rodziny kl. Wojtka

sobota, 30 grudnia 2017

Fundusz mszałów w 2017 roku


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą akcję. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.

Od października 2014 roku podarowaliśmy już 36 mszałów, które są wykorzystywane do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Obecny stan zbiórki wygląda następująco:
Zebrane środki od X 2014 roku: 35 064,29  zł, w tym w 2017 roku: 15 652,93 zł
Mszały przekazane w 2017 roku: 12 sztuk
Środki wydane na zakup mszałów od X 2014 r.: 35 063,50 zł (49 mszałów)
Środki obecnie (31 grudnia 2017) dostępne w funduszu: 10,79 zł oraz 13 mszałów.

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia przeznaczone na fundusz mszałów:

27 2130 0004 2001 0597 9745 0004

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.

niedziela, 9 lipca 2017

StabilnaGrupa.pl - nowy portal Stowarzyszenia

Fot. Joseph Shaw
Jeśli w Twoim dekanacie nie ma jeszcze tradycyjnej Mszy, wypełnij ankietę!

Jeśli chcesz być liderem starań o tradycyjną Mszę w Twojej okolicy, ogłoś to na stronie StabilnaGrupa.pl!