Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia

Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnejśroda, 16 lutego 2022

Fundusz mszałów - zakończenie projektu

Od października 2014 roku Stowarzyszenie Una Voce Polonia zbierało fundusze na zakup mszałów do tradycyjnej liturgii. Nadszedł czas zakończenia i rozliczenia projektu. 

Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą akcję. 

Od października 2014 roku podarowaliśmy 62 mszały, które są wykorzystywane do celebracji, lub nauki Mszy w starym rycie, w tym także rytu dominikańskiego. Zakupione przez nas mszały trafiły do kilkunastu polskich diecezji, kilku zakonów, seminariów a także do polskich księży na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgię.

Rozliczenie zebranych środków:
Zebrane środki od X 2014 roku do II 2022 roku: 46 543,69 zł
Środki wydane na zakup mszałów od X 2014 r.: 46 219,91 zł
Pozostała kwota 323,78 zł zostanie wykorzystana na pokrycie bieżących kosztów Stowarzyszenia. 

Dzięki wolontariatowi członków Stowarzyszenia, blisko 100% zebranych środków zostało przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków. Subkonto przeznaczone dotychczas na fundusz mszałów zostanie zamknięte, lub przeznaczone na inną działalność Stowarzyszenia. Wpłaty na fundusz mszałów dokonane po 15 lutego 2022 roku będą przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Una Voce Polonia pragnie szczególnie podziękować księgarni sanctus.com.pl za hojne wsparcie akcji poprzez zapewnienie preferencyjnych cen zakupu i wysyłki mszałów. 

czwartek, 9 lipca 2020

Szkice Liturgiczne - Teksty dla Nowego Ruchu Liturgicznego 2008-2013


Dzięki współpracy z p. Bartłomiejem Krzychem Stowarzyszenie Una Voce Polonia wydało w formie elektronicznej książkę zbierającą teksty dotyczące tradycyjnej liturgii oraz ruchu tradycyjnego w Kościele.

Książka jest dostępna bezpłatnie w trzech formatach plików:

Szkice Liturgiczne (pdf)

Szkice Liturgiczne (mobi)

Szkice Liturgiczne (epub)


Spis treści:

I. Ceremonie
1. Czy rubryki są ważne?
2. Msza święta sprawowana wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu
3. O kazaniu (i tendencjach antyrzymskich) słów kilka
4. Użycie biretu w liturgii
5. Obrzędy dedykacji kościoła i ołtarza według potrydenckiego Pontificale Romanum
6. Święcenia ostiariatu według Pontificale Romanum
7. Do miłośników liturgii o podręcznikach ceremonii świętych

niedziela, 5 stycznia 2020

Fundusz mszałów 2019


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą akcję. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.

Od października 2014 roku podarowaliśmy już 58 mszałów, które są wykorzystywane do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Stan zbiórki wygląda obecnie następująco:
Zebrane środki od X 2014 roku: 42 766,31  zł, w tym w 2019 roku: 3 661,05 zł
Mszały przekazane w 2019 roku: 7 sztuk (w tym mszały do tradycyjnego rytu dominikańskiego)
Środki wydane na zakup mszałów od X 2014 r.: 43 264,91 zł (58 mszałów)
Środki obecnie (31 grudnia 2019) dostępne w funduszu: -498,60  zł

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia przeznaczone na fundusz mszałów:

07 1750 0012 0000 0000 4103 2529           (nowy numer konta od kwietnia 2019)

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.

środa, 7 sierpnia 2019

Grupa pielgrzymkowa Biało Czarno Czerwona

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Una Voce Polonia od tego roku jest oficjalnym organizatorem grupy pielgrzymkowej Biało Czarno Czerwonej na Jasną Górę.


Jest to grupa pielgrzymkowa która powstała w roku 1995 w środowisku akademickim Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej w ramach Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Od roku 1997 pod barwami „BIAŁO – CZARNO – CZERWONYMI” pielgrzymuje na Jasną Górę w ramach Akademickich „Siedemnastek” Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. Grupa ta karmi się tradycyjną duchowością, a codzienne Msze św., są sprawowane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, opiekę zaś sprawują kapłani z tradycyjnych instytutów oraz duszpasterstw.

Szczegółowy plan, trasa, pozostałe informacje organizacyjne oraz relacja z przebiegu jest dostępna pod adresem: http://bialo-czarno-czerwona.pl/trasa/


wtorek, 1 stycznia 2019

Fundusz mszałów 2018


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą akcję. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.

Od października 2014 roku podarowaliśmy już 51 mszałów, które są wykorzystywane do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Stan zbiórki wygląda obecnie następująco:
Zebrane środki od X 2014 roku: 39 105,26  zł, w tym w 2018 roku: 4 040,97 zł
Mszały przekazane w 2018 roku: 15 sztuk (w tym mszały do tradycyjnego rytu dominikańskiego)
Środki wydane na zakup mszałów od X 2014 r.: 37 326,70 zł (51 mszałów)
Środki obecnie (31 grudnia 2018) dostępne w funduszu: 1778,56 zł

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia przeznaczone na fundusz mszałów:

07 1750 0012 0000 0000 4103 2529           (nowy numer konta od kwietnia 2019)

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.