Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
środa, 16 lutego 2022

Fundusz mszałów - zakończenie projektu

Od października 2014 roku Stowarzyszenie Una Voce Polonia zbierało fundusze na zakup mszałów do tradycyjnej liturgii. Nadszedł czas zakończenia i rozliczenia projektu. 

Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą akcję. 

Od października 2014 roku podarowaliśmy 62 mszały, które są wykorzystywane do celebracji, lub nauki Mszy w starym rycie, w tym także rytu dominikańskiego. Zakupione przez nas mszały trafiły do kilkunastu polskich diecezji, kilku zakonów, seminariów a także do polskich księży na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgię.

Rozliczenie zebranych środków:
Zebrane środki od X 2014 roku do II 2022 roku: 46 543,69 zł
Środki wydane na zakup mszałów od X 2014 r.: 46 219,91 zł
Pozostała kwota 323,78 zł zostanie wykorzystana na pokrycie bieżących kosztów Stowarzyszenia. 

Dzięki wolontariatowi członków Stowarzyszenia, blisko 100% zebranych środków zostało przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków. Subkonto przeznaczone dotychczas na fundusz mszałów zostanie zamknięte, lub przeznaczone na inną działalność Stowarzyszenia. Wpłaty na fundusz mszałów dokonane po 15 lutego 2022 roku będą przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Una Voce Polonia pragnie szczególnie podziękować księgarni sanctus.com.pl za hojne wsparcie akcji poprzez zapewnienie preferencyjnych cen zakupu i wysyłki mszałów.