Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
Positio

Tradycyjny Mszał Rzymski
Opracowania Międzynarodowej Federacji Una Voce

Książka zawiera zestaw publikacji przedstawiających stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce. Artykuły ukazują się od 2012 roku w Internecie na blogu Rorate Caeli. Przedstawiony w tej książce zbiór tzw. stanowisk (łac. Positio, ang. Position Paper) dotyczy różnic między nadzwyczajną formą rytu rzymskiego a jego formą zwyczajną a także znaczenia tradycyjnej liturgii w świecie współczesnym. Celem publikacji jest zwięzłe wyartykułowanie powodów, dla których warto te odrębne aspekty starożytnej łacińskiej liturgii zachować.

Oryginały publikacji w języku angielskim można znaleźć na stronie Federacji Una Voce

Opracowania zostały wydane także w języku angielskim w wersji papierowej z przedmową kardynała Burke'a.

Tom 3. (97 stron A4)

Positio Tom 3 pdf


Spis treści:

Positio 21. 
Forma nadzwyczajna a Kościoły Wschodnie

Positio 22. 
Nakrywanie głowy w kościele w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Positio 23. Forma nadzwyczajna a Chiny

Positio 24. Modlitwy za Kościół prześladowany oraz modlitwy papieża leonińskie

Positio 25. Forma nadzwyczajna a Afryka Subsaharyjska

Positio 26. 
Forma nadzwyczajna a ewangelizacja mężczyzn

Positio 27. Tradycja, reforma i przywracanie

Positio 28. Wielkopiątkowa modlitwa za Żydów w formie nadzwyczajnej

Positio  29. Rola wiernych świeckich w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Positio 30. Uczestnictwo dzieci w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Positio 31. 
Forma nadzwyczajna a ruch New Age

Positio 32. Forma nadzwyczajna a islam

Positio 33. Cykl sanktoralny formy nadzwyczajnej


Tom 2. (110 stron A4)Positio Tom 2 pdf

Positio Tom 2 epub

Positio Tom 2 mobi


Spis treści:

Positio 11. Ewangelizacja i kultura zachodnia

Positio 12. Nauka łaciny w seminariach

Positio 13. Dni świąteczne nakazane

Positio 14: Reforma Wielkiego Tygodnia z 1955 roku. Część pierwsza: Uwagi ogólne

Positio 14: Reforma Wielkiego Tygodnia z 1955 roku. Część druga: Liturgie

Positio15. Lekcjonarz Formy Nadzwyczajnej

Positio 16. Wygłaszanie lekcji po łacinie w formie nadzwyczajnej

Positio 17. Przyjmowanie Komunii św. wyłącznie pod postacią chleba w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Positio 18. Msza czytana

Positio 19. Pocałunek pokoju

Positio 20. Przedpoście oraz Wigilie i Oktawy w Formie Nadzwyczajnej
Tom 1. (114 stron A5)


Positio Tom 1 epub

Positio Tom 1 mobi


Spis treści:

Positio 1: Służba mężczyzn i chłopców przy ołtarzu

Positio 2: Pobożność liturgiczna i uczestnictwo

Positio 3: Sposób przyjmowania Komunii Świętej

Positio 4: Orientacja liturgiczna

Positio 5: Stosowanie Wulgaty i dawnych Psałterzy łacińskich

Positio 6: Pluralizm liturgiczny i forma nadzwyczajna

Positio 7: Łacina jako język liturgiczny

Positio 8: Prefacje

Positio 9: Cisza i niesłyszalność w formie nadzwyczajnej

Positio 10: Post Eucharystyczny