Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnejPositio


Tradycyjny Mszał Rzymski
Opracowania Międzynarodowej Federacji Una Voce

Książka zawiera zestaw publikacji przedstawiających stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce. Artykuły ukazują się od 2012 roku w Internecie na blogu Rorate Caeli. Przedstawiony w tej książce zbiór tzw. stanowisk (łac. Positio, ang. Position Paper) dotyczy różnic między nadzwyczajną formą rytu rzymskiego a jego formą zwyczajną a także znaczenia tradycyjnej liturgii w świecie współczesnym. Celem publikacji jest zwięzłe wyartykułowanie powodów, dla których warto te odrębne aspekty starożytnej łacińskiej liturgii zachować.Tom 2. (110 stron A4)Positio Tom 2 pdf

Positio Tom 2 epub

Positio Tom 2 mobi


Spis treści:

Positio 11. Ewangelizacja i kultura zachodnia

Positio 12. Nauka łaciny w seminariach

Positio 13. Dni świąteczne nakazane

Positio 14: Reforma Wielkiego Tygodnia z 1955 roku. Część pierwsza: Uwagi ogólne

Positio 14: Reforma Wielkiego Tygodnia z 1955 roku. Część druga: Liturgie

Positio15. Lekcjonarz Formy Nadzwyczajnej

Positio 16. Wygłaszanie lekcji po łacinie w formie nadzwyczajnej

Positio 17. Przyjmowanie Komunii św. wyłącznie pod postacią chleba w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Positio 18. Msza czytana

Positio 19. Pocałunek pokoju

Positio 20. Przedpoście oraz Wigilie i Oktawy w Formie Nadzwyczajnej
Tom 1. (114 stron A5)

Positio Tom 1 pdf

Positio Tom 1 epub

Positio Tom 1 mobi


Spis treści:

Positio1: Służba mężczyzn i chłopców przy ołtarzu

Positio 2: Pobożność liturgiczna i uczestnictwo

Positio 3: Sposób przyjmowania Komunii Świętej

Positio 4: Orientacja liturgiczna

Positio 5: Stosowanie Wulgaty i dawnych Psałterzy łacińskich

Positio 6: Pluralizm liturgiczny i forma nadzwyczajna

Positio 7: Łacina jako język liturgiczny

Positio 8: Prefacje

Positio 9: Cisza i niesłyszalność w formie nadzwyczajnej

Positio 10: Post Eucharystyczny