Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
niedziela, 15 listopada 2015

Rozliczenie finansowe Ars Celebrandi 2015

Od początku istnienia Stowarzyszenie Una Voce Polonia dba o przestrzeganie dobrych praktyk zarządzania finansami. Pracujemy nad tym, aby środki przekazane nam przez naszych sponsorów zostały jak najlepiej wykorzystane, a ich wydawanie było maksymalnie przejrzyste. 

Decyzje finansowe są podejmowane w Stowarzyszeniu przez 4-osobowy Zarząd oraz jego pełnomocników w zakresie poszczególnych projektów. Przynajmniej raz w roku działalność finansowa jest kontrolowana przez 3-osobową Komisję Rewizyjną, która przedstawia swoje wnioski Konwentowi - walnemu zgromadzeniu wszystkich członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wszystkie operacje finansowe przeprowadza w formie bezgotówkowej, przez co są one rejestrowane przez systemy bankowe. Dokumentacja rachunkowa Stowarzyszenia jest sprawdzana pod kątem zgodności z prawem polskim przez zewnętrzne biuro rachunkowe, które przygotowuje raz w roku sprawozdania finansowe wymagane od osób prawnych przez Urząd Skarbowy.

Na portalu UnaCum.pl periodycznie informujemy o stanie naszej zbiórki na fundusz mszałów (ostatnie sprawozdanie).  W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić podsumowanie finansowe dla projektu Ars Celebrandi 2015 przygotowane przez kierownika projektu - kol. Tomasza Olszyńskiego.
Środki zgromadzone na realizację projektu: 122 396,70 PLN
w tym:
wpłaty sponsorów: 36 388,70 PLN
wpłaty uczestników: 86 008 PLN

Środki wydane na realizację projektu: 122 787,14 PLN

Przeznaczenie środków:
noclegi uczestników: 43 922 PLN
wyżywienie uczestników: 53 437,32 PLN
wynagrodzenie muzyków: 11 699,68 PLN
podatki od umów z muzykami: 1158,00 PLN
materiały poligraficzne: 3988,04 PLN
szaty i materiały liturgiczne: 7996,10 PLN
koszty bankowe: 96,00 PLN
koszty księgowości: 500,00 PLN

Zarząd Stowarzyszenia Una Voce Polonia składa szczególne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy finansowo wsparli organizację projektu.