Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
środa, 18 maja 2016

Ars Celebrandi 2016


W dniach 4–11 sierpnia 2016 roku w sanktuarium maryjnym w Liche­niu odbę­dzie się III edy­cja warsz­ta­tów liturgii tradycyjnej Ars Cele­brandi. Są to największe takie warsztaty w Europie Środkowej. Obecnie trwają zapisy uczestników.

Kilkuset uczestników z kraju i zagranicy będzie poznawać lub doskonalić, pod kierunkiem doświadczonych praktyków, umiejętność celebrowania Mszy świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego albo służenia do niej, a także śpiewu liturgicznego: gregoriańskiego i polifonicznego. Warsztatom towarzyszyć będą wykłady, spotkania z ważnymi osobami, nauka dodatkowych umiejętności (takich jak konserwacja szat liturgicznych), a przede wszystkim codzienne, piękne celebracje Mszy świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego i rycie dominikańskim oraz modlitwa liturgią godzin. Chętni mogą też brać udział tylko w liturgiach, traktując czas spędzony w sanktuarium licheńskim jako rekolekcje.

Warsztaty Ars Celebrandi odbywają się pod patronatem Jego Eminencji biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej Wiesława Meringa. Ich organizatorem jest Una Voce Polonia.

Więcej informacji oraz formularz zapisów: www.arscelebrandi.pl