Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
sobota, 30 grudnia 2017

Fundusz mszałów w 2017 roku


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą akcję. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.

Od października 2014 roku podarowaliśmy już 36 mszałów, które są wykorzystywane do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Obecny stan zbiórki wygląda następująco:
Zebrane środki od X 2014 roku: 35 064,29  zł, w tym w 2017 roku: 15 652,93 zł
Mszały przekazane w 2017 roku: 12 sztuk
Środki wydane na zakup mszałów od X 2014 r.: 35 063,50 zł (49 mszałów)
Środki obecnie (31 grudnia 2017) dostępne w funduszu: 10,79 zł oraz 13 mszałów.

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia przeznaczone na fundusz mszałów:

27 2130 0004 2001 0597 9745 0004

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.