Nasza działalność

Wydarzenia organizowane przez StowarzyszenieSerwisy internetowe Stowarzyszenia

Pomoc Stowarzyszenia


E-booki Stowarzyszenia
wtorek, 1 stycznia 2019

Fundusz mszałów 2018


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą akcję. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.

Od października 2014 roku podarowaliśmy już 51 mszałów, które są wykorzystywane do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Stan zbiórki wygląda obecnie następująco:
Zebrane środki od X 2014 roku: 39 105,26  zł, w tym w 2018 roku: 4 040,97 zł
Mszały przekazane w 2018 roku: 15 sztuk (w tym mszały do tradycyjnego rytu dominikańskiego)
Środki wydane na zakup mszałów od X 2014 r.: 37 326,70 zł (51 mszałów)
Środki obecnie (31 grudnia 2018) dostępne w funduszu: 1778,56 zł

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia przeznaczone na fundusz mszałów:

27 2130 0004 2001 0597 9745 0004

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.